Mladinski hotel
Mladinski kulturni center Ajdovščina

Mladinski kulturni center

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina je prostor kulture in povezovanja, ki ga mladi in drugi gradijo z idejami projektnega načrtovanja, raziskovanja in konstruktivnega dialoga. Prikazovanje svojih idej na različnih nivojih je hkrati organiziranje in oblikovanje dogodkov, ki jih Hiša mladih v sodelovanju z deležniki in povezovalci vnaša v prostor lokalne skupnosti in z njimi skrbi za kulturni utrip in kontinuirano dogajanje skozi vse leto.

Preveri

Kaj se gremo?

Kaj dogaja?

Vsi dogodki