Ne – čakaj – na – maj PRIDI ZDAJ

Namen projekta je povabiti in privabiti mlade v Hišo mladih. Zavedamo se, da nekateri ne poznajo in ne vedo kakšne možnosti lahko najdejo pri nas.

Namen projekta je povabiti in privabiti mlade v Hišo mladih. Zavedamo se, da nekateri ne poznajo in ne vedo kakšne možnosti lahko najdejo pri nas. Mladinski center je namreč prostor za druženje, ustvarjanje, organiziranje svojih idej in prepoznavanja priložnosti. S tem namenom je nastal projekt, ki mlade nagovarja, da vstopijo z idejo, se predstavijo in jo realizirajo. Sodelovanje mladinskega centra in posameznikov v projektu se kaže v sprejemanju idej in povezovanju z ljudmi, ki so potrebni pri nadgradnji zastavljenih ciljev do končnega izdelka. Mladi, ki so vključeni v projekt s promocijo svoje aktivnosti nagovarjajo druge mlade, da se jim pridružijo v učilnicah ustvarjanja in tako prepoznajo možnosti za lastno kreiranje in ustvarjanje. Mladinski center znotraj projekta mlade lahko vključi v sodelovanje in soblikovanje lastnih že potekajočih projektov ali snovanje novih.


Sezona 1

Sezona 2