Jurij Lavrenčič

08.01.2014

Slovenija

Sem Jurij Lavrenčič, doma iz Vrhpolja. Moja prva spoznavanja s fotografijo segajo v leto 2008, aktivneje pa se s fotografijo ukvarjam zadnja tri leta. Prikazati svet, kot ga sam doživljam in vidim, je moje vodilo in hkrati povod za začetek ukvarjanja s fotografijo že od samega začetka. Navdušuje me predvsem pokrajinska in nočna fotografija. V mojih fotografijah prevladuje motivika iz narave v kombinaciji z intenzivnimi barvami in kontrasti.