Povabilo k oddaji ponudbe za najem gostinskega lokala Bar Hiša mladih Ajdovščina

01.07.2024 - 31.07.2024

Predmet oddaje v najem je popolnoma opremljen poslovni prostor s sanitarijami za osebje, ki se nahaja v pritličju severnega dela Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina na parc. št. 384/6 k.o. Šturje, in sicer za namene opravljanja gostinske dejavnosti.

Poslovni prostor meri 71,5 m2, skladišče pa 5,4 m2. Stranke lokala bodo uporabljale sanitarije, ki so namenjene tudi obiskovalcem prireditev v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih Ajdovščina.

Skupaj s poslovnimi prostori se oddaja v najem tudi del zunanjih površin neposredno pred lokalom v izmeri cca. 30 m2, za ureditev letnega vrta.

Povabilo velja do vključno 9.7.2024.

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

Ponudba.pdf