CIRKUŠKE VRAGOLIJE - Hiša mladih na terenu

21.09.2023

Hiša mladih na terenu je nov prostočasni program, ki predvideva aktivno druženje z mladimi na okoliških športnih površinah in v parkih, z namenom:

    krepiti vrednote prijateljstva, solidarnosti, sprejemanja, sobivanja

    krepiti družbene participacije mladih

    krepiti medkulturni dialog in povezovanje 

    spodbujati pozitivne odnose in aktivno preživljanje prostega časa

    zmanjševati tveganje za pojav deviantnosti in prestopništva mladih 


Terenska srečanja so načrtovana vsak teden ob četrtkih, ob 17. uri, medtem ko je lokacija vsakič druga. Predvidevamo tudi obisk krajevnih skupnosti (Lokavec, Dobravlje ipd.).  

Za nami sta že dve srečanji, sledi še tretje - CIRKUŠKE VRAGOLIJE, ki bodo 21. septembra, ob 17. uri, v parku v Palah. Mladi bodo lahko pod mentorstvom preizkusili razne akrobacije in trike na visečih obročih, svilenih trakovih in še veliko drugega. 

Lepo vabljeni!