POSTANI INŠTRUKTOR MLADINSKIH DELAVNIC!

19.01.2024 - 28.01.2024 / Ljubljana, Slovenija

V našo družbo vabimo mlade (18-30 let), ki bi želeli pridobiti naziv INŠTRUKTOR mladinskih delavnic.

V intenzivnem, a sproščenem, zabavnem, iger in izzivov polnem seminarju za prostovoljce bomo pridobili številna nova znanja in veščine za delo z mladimi. Seminar je poln socialnih, fantazijskih iger, debat in diskusij, timskega dela in drugih pedagoških prijemov, ki nam bodo služili kot super predpriprava za izvajanje mladinskih delavnic (pa tudi za lastno osebnostno rast).

Termin seminarja:

- od 19. do 21. januarja 2024

- od 26. do 28. januarja 2024

Seminar bo potekal v dveh delih, dva januarska vikenda, med 9. in 19. uro, v Ljubljani. Za prostovoljce je udeležba na seminarju popolnoma brezplačna


Kaj lahko na seminarju pričakujem?

Pričakuješ lahko družbo mladih, ki se damo na kup z namenom, da usvojimo dragocene izkušnje, spretnosti, tehnike in didaktične metode za delo z mladostniki. Po usposabljanju si nato polno opremljen za samostojno izvajanje mladinskih delavnic po programu Društva za preventivno delo. Mladinske delavnice izvajaš na ajdovskih in vipavskih osnovnih šolah, odvisno od dogovora z lokalnim koordinatorjem Mladinskih delavnic, tj. Hišo mladih. 

Z usposabljanjem pridobiš:

 • razumevanje dinamike ter znanje in veščine vodenja najstniške skupine uporabnikov
 • osnove načrtovanja in izvedbe delavnic
 • izkušnje s področja dela z mladostniki
 • prenos teoretičnega znanja v prakso
 • naziv inštruktor/-ica programa Mladinske delavnice
 • osebno in profesionalno rast
 • referenco pri iskanju zaposlitve (potencialni delodajalci nas poznajo!)
 • nova poznanstva

Usposabljanje poteka v obliki igre, izkustvenega učenja, delavnic, interakcij, demonstracij ipd. 

Komu je seminar namenjen? 

Seminar je namenjen mladim 18-20 let, in je kot nalašč za študente absolvente ali pavzerje, brezposelne mlade ali ostale, ki bi svoj prosti čas želeli nameniti višjemu cilju - preventivnemu delu z mladostniki.

Če se odločim za seminar, kaj je moj prvi korak?

Prvi korak je, da nas kontaktiraš na sara.bone@mc-hisamladih.si, nas pokličeš na 041 945 392 ali, še bolje, nas osebno obiščeš v Hiši mladih (Pale, Ajdovščina), in odgovorili ti bomo na vsako vprašanje. Skupaj bomo dorekli vse podrobnosti sodelovanja. 

In potem? 

In potem se odpraviš v Ljubljano, kjer se boš v družbi sovrstnikov imel fajn, zraven pa pridobil še veliko uporabnega znanja. Seminar je zate popolnoma brezplačen, kot prostovoljcu pa ti potem nudimo ugodnosti in povračilo stroškov, skladno z Zakonom o prostovoljskem delu. 

Kot prostovoljec se nato po svojih (časovnih) zmožnostih vključuješ kot izvajalec mladinskih delavnic na osnovnih šolah v lokalnem okolju (Ajdovščina in Vipava). Delavnice izvajaš skupaj s še enim prostovoljcem, in sicer po predhodnem dogovoru s koordinatorjem programa (Hišo mladih). Ta ureja vse organizacijske zadeve, ki se tičejo usklajevanja s šolami, oblikovanja urnikov, poročanja ipd.

VESELI TE BOMO - prijavi se na Prijavnica.

post_kvadrat__ig_.jpg

 

Več o Mladinskih delavnicah

Kaj pa pravzaprav so mladinske delavnice (v nadaljevanju MD)? 

Program MD izvaja Društvo za preventivno delo, skupaj s partnerji po celi Sloveniji. Namenjen je mladostnikom v starosti 13 do 15 let oz. učencem osmih in devetih razredov OŠ, tudi tistim z izraženimi težavami pri odraščanju. Temeljni namen izvajanja MD je med mladostniki krepiti razvojne psihosocialne kompetence za uspešno obvladovanje razvojne krize adolescence ter preprečevati socialno izključenost mladih.

Program se izvaja na šolah in je brezplačen.

Cilji programa:

 • učenje številnih socialnih veščin na področju komunikacije,
 • vzpostavljanje, razvijanje in ohranjanje medsebojnih odnosov,
 • učenje strategij za reševanje psihosocialnih stisk, 
 • pridobivanje znanja ter vrednostnih in vedenjskih vzorcev, ki so v prid zdravju in razvoju zdravega življenjskega stila

Program izvajajo neposredno za to delo ustrezno usposobljeni prostovoljci (večinoma študentje), ob podpori mentorjev in ostalih sodelavcev. Izvaja se skozi celo šolsko leto po številnih osnovnih šolah v Sloveniji. Poteka na osnovi izkustvenega učenja s pomočjo metode "delavnica". Gre za sklop socialnih iger, vodenih fantazij, nedokončanih zgodb itd. z jasno opredeljenimi cilji in nameni.

Teme, ki jih program pokriva, so aktualne za mlade v razvojnem obdobju adolescence: 

samopodoba; odnosi v vrstniški skupini; odnosi v družini; šola, učenje in profesionalna usmeritev; spolnost in spolne vloge, teme povezane s tveganim vedenjem, ki je karakteristično za mladostnike v tem razvojnem obdobju (psihoaktivne substance, medvrstniško nasilje, spolno neodgovorno vedenje).

Kdo program financira?

Projekt je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS potrjen kot javni socialnovarstveni program; osnovnim šolam ga priporoča tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Več o projektu www.drustvo-dpd.si