IŠČEMO TEBE!

05.09.2023 - 18.10.2023

HIŠA MLADIH V SVOJO DRUŽBO VABI NOVE PROSTOVOLJCE!

Prostovoljsko delo predstavlja, predvsem za mlade, čudovito priložnost za krepitev talentov in interesov, usvajanje novih izkušenj in znanj, širitev mreže poznanstev ter kreiranje osebnega ugleda v lokalnem okolju. Vse to bistveno prispeva tudi k lažjemu vstopu na trg dela.

Trenutno je največja potreba po:

  • animatorjih v prostočasnih dejavnostih: organizacija in izvajanje mladinskih, uličnih, športnih in ustvarjalnih delavnic
  • organizatorjih zabav (za premlade)
  • izvajalcih krožkov, poučnih, kulturnih, umetniških delavnic ipd.
  • ponudnikih učne pomoči

Prostovoljcem nudimo podporo in mentorstvo, potreben material in pripomočke, uradno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, kreativno in dinamično delo ter ostale ugodnosti po dogovoru. 

Poleg tega pa je prostovoljstvo zakon tudi, ker:

  • pridobiš izkušnje in poznanstva, s katerimi boš lažje nastopil-a na trgu dela
  • ker lahko s prostovoljskim delom uresničuješ svoje lastne talente, interese in cilje
  • ker tako prispevaš k boljši prihodnosti zase in za druge
  • ker se boš lahko potegoval-a za Naj prostovoljca/ko
  • ker boš spoznal-a nove prijatelje
  • ker boš pridobil-a še druge ugodnosti Hiše mladih ...

Vabljen-a, da se za več informacij obrneš na Saro - najdeš jo na sara.bone@mc-hisamladih.si, da bosta skupaj poiskala možnosti sodelovanja. 

#negrizemo #povabiprjatla #iščemotebe

I____emo_tebe_.png