HIŠA MLADIH NA TERENU

07.09.2023

Vabimo mlade na ulična doživetja, ki jih kreiramo pod imenom HIŠA MLADIH NA TERENU. 

Naša hiša bo namreč v četrtek, 7. septembra, ob 17. uri, pričela s turnejo po okoliških športnih površinah in parkih, z namenom, da se z mladimi povežemo v okolju, kjer se sami najbolje počutijo. Z delavnicami želimo: 

  • krepiti vrednote prijateljstva, solidarnosti, sprejemanja, sobivanja
  • krepiti družbene participacije mladih
  • krepiti medkulturni dialog in povezovanje 
  • s spodbujanjem pozitivnih odnosov in aktivnega preživljanja prostega časa zmanjševati tveganje za pojav deviantnosti in prestopništva mladih 

Za naše prvo srečanje, kjer se bomo spoznali in načrtovali vsebino delavnic skladno z željami mladih, smo določili športno igrišče pred glasbeno šolo v Ajdovščini

Se vidimo? 

#povabiprjatla