Obujanje domačih obrti

27.08.2020 / 09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIPAVSKI KRIŽ, Dom krajanov

četrtek, 27. avgust 2020

dopoldanska delavnica: ob 9.00

popoldanska delavnica: ob 16.00

 

 

 

 

Vsebina:

1. Identifikacija poslovnih priložnosti na področju tradicionalnih obrti z udeleženci delavnice  predstavitev tradicionalnih obrti, predvsem mlinarstva in pekarstva;  pridobitev podatkov o formalnih in neformalnih znanjih, izkušnjah in poznavanju tradicionalnih obrti s strani udeležencev;  poenostavljen prikaz delovanja trga ponudbe in povpraševanja na področju obrti, predvsem mlinarstva in pekarstva;  želje in navade ter možni načini zadovoljevanja kupcev. 2. Vsebinski pogoji za doseganje rentabilnosti poslovanja s. p. - ja oz. obrtnika  prostor, oprema, vrste trženja in prodaje;  potrebna začetna sredstva. 3. Pravni pogoji in ustanovitveni akti za s. p. - ja oz. obrtnika  priprava ustanovitvenega akta, začasni in stalni TRR. 4. Ugodni viri financiranja za podjetnike in obrtnike začetnike  priprava poslovnega in finančnega načrta;  načini izračuna predvidenih stroškov in lastne cene izdelka;  informacija o obstoječih razpisih in možnostih kandidiranja, pogoji za udeležbo.

 

Delavnico bo vodil Peter Velikonja, dipl. ek., start up mentor in podjetniški svetovalec. Prijave: predhodna prijava na e-mail koda.peter@siol.net z navedbo termina delavnice (dopoldne ali popoldne),

za dodatna vprašanja pokličite 05 36 63 668 ali 040 760 865

Delavnico organizira Občina Ajdovščina v sodelovanju s KODA d.o.o. Svetovalni inženiring Ajdovščina v okviru operacije sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost«, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3

 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.