Ustvarjajmo privlačno regijo

27.02.2020 - 28.11.2020 / 09:00

Delovna srečanja so namenjena vsem, ki želite soustvarjati: ● bolj privlačno okolje za vse generacije, ● razviti svoje podjetniške kompetence, ● spoznati druge motivirane posameznike v regiji. Ob podpori strokovnjakov s področja načrtovanja inovativnih rešitev boste skupaj z drugimi udeleženci iskali podjetniške rešitve, ki bodo odgovarjale na aktualne družbene in okoljske izzive. Svoje ideje boste pripeljali do sheme poslovnega modela in z njim opredelili: - komu rešujete problem in kdo ima koristi od vaše rešitve, - kako dosegati svoje uporabnike in kako se pozicionirati na trgu, - kakšno dodano vrednosti prinaša vaša rešitev in kako deluje, - katere so ključne aktivnosti in katera sredstva potrebujete zanje, - kdo so vaši ključni partnerji in deležniki, - kako boste ustvarjali prihodke, kateri so vaši ključni stroški in kako upravljati z dobičkom. Zakaj sodelovati? ● Skozi celoten proces boste spoznali in preizkusili metode in orodja oblikovalskega mišljenja (Design Thinking), ki vam bodo pomagali pri snovanju družbeno odgovornih podjetniških rešitev in razvoja poslovnega modela. ● S sodelovanjem boste pridobili priložnost, da družbeno odgovorne podjetniške rešitve, ki jih boste na treh intenzivnih delavnicah razvili skupaj z ostalimi udeleženci, predstavite na zaključnem dogodku podpornemu okolju za podjetništvo in organizacijam, ki sodelujejo z ranljivimi skupinami. ● Predlogi rešitev bodo, z namenom iskanja možnosti za dodatno podporo pri uresničevanju vaših idej, umeščeni v smernice za razvoj socialne ekonomije Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021-2027. Kako bo potekal program? 1. delavnica: četrtek, 27. februar, 09:00 - 13:00, velika dvorana Mestne občine Nova Gorica Spoznali boste ostale udeležence, se poglobili v aktualne družbene in okoljske izzive ter oblikovali projektne skupine. Načrtovali boste preprosto uporabniško raziskavo in jo po prvi delavnici tudi izvedli. 2. delavnica: četrtek, 12. marec, 09:00 - 13:00, Fakulteta za uporabne družbene študije Na podlagi pridobljenih informacij s terena boste razvili svoje ideje, jih s hitrim prototipiranjem nadgradili v delujoče prototipe rešitev ter jih po delavnici testirali na terenu s potencialnimi uporabniki. 3. delavnica: četrtek, 9. april, 09:00 - 13:00, velika dvorana Mestne občine Nova Gorica Na tretji delavnici boste dokončali shemo poslovnega modela za vašo družbeno odgovorno rešitev. 4. zaključni dogodek: predstavitev podjetniških rešitev podpornemu okolju (več na delavnicah) Koga iščemo? - podjetja socialne ekonomije, - družbeno odgovorne podjetnike, - motivirane in zagnane posameznike in NVO-je, - kreativce in analitičarje, - mlajše in starejše, - zaposlene in brezposelne. Udeležba na delavnicah je brezplačna in omejena na 20 udeležencev. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest na tej povezavi do PRIJAVNICE. Zaradi narave dela je zahtevana udeležba na vseh treh delavnicah. Kontaktni osebi: Erika Zuodar, Mestna občina Nova Gorica, erika.zuodar@nova-gorica.si, telefon 05 3350 350 Tea Golob, Fakulteta za uporabne družbene študije, tea.golob@fuds.si Organizatorja delavnic: Srečanje bo izvedeno v okviru projekta INNO-WISEs, Interreg Srednja Evropa, ki je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Srečanje bo izvedeno v okviru projekta INNO-WISEs, Interreg Srednja Evropa, ki je financiran iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

 

timsko-delo_m.jpg