Obeležitev dneva avtizma v sodelovanju s Cirius Vipava

02.04.2019 / 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. april - svetovni dan zavedanja avtizma Avtizem je najhitreje naraščajoča razvojna motnja - pogostnost avtizma je v zadnjih dveh desetletjih narasla za več 10x, prizadene več kot 1 % populacije. Avtizem ostaja stalnica skozi vse življenje, ravno tako tudi potreba po pomoči in podpori. Zgodnja terapija in kasneje ustrezno šolanje ob strokovnjakih, ki imajo znanje s področja posebnih potreb teh otrok lahko bistveno zmanjša tudi finančno breme, ki ga ima družba zaradi razvojnih in vedenjskih specifičnosti teh oseb.

Več o filmu, ki si ga bomo skupaj ogledali;

Avtizem nekaterim z izjemnimi sposobnostmi na določenem področju pripisuje genialnost, drugim priznava, da nikoli ne bodo zmožni samostojnega življenja. Kako pa je v resnici živeti z avtizmom? Kaj da in kaj vzame? Kaj osebe z različnimi avtističnimi motnjami, od otroškega in atipičnega avtizma do Aspergerjevega sindroma, potrebujejo, kako se počutijo? Kakšne so njihove izjemne sposobnosti, kateri so njihovi primanjkljaji? Kakšne skrbi in veselje delijo s svojimi starši, okolico? Viktor, Tamara, Bor, Alek in Tadej živijo med nami, v svetu, ki ni črno-bel, ki je naš in njihov.

POSEBNE ZGODBE