Mladinski kulturni center in hotel Ajdovščina zbira ponudbe društev za najem prostorov

30.11.2020 - 12.12.2020 / 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mladinskem centru so prostori, namenjeni društvom in organizacijam, ki imajo sedež v Ajdovščini ter so aktivna na način, da v tednu dni vsaj 10 ur opravljajo svoje dejavnosti.

Rok za oddajo ponudbe je 12. december 2020, dodatne informacije pa delijo v Mladinskem kulturnem centru in hotelu Ajdovščina, 05/36 89 383, kontaktna oseba je Tonja Ferjančič.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJANJE PROSTOROV MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA IN HOTELA 2020 - P14-converted.pdf

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJANJE PROSTOROV MLADINSKEGA N - 15.pdf

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJANJE PROSTOROV MLADINSKEGA N- 23.pdf

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE N-21.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-16-converted.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-17.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-18.pdf

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 2018 N-19(1).pdf