ERASMUS +

10.08.2015 - 30.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Erasmus+ je namenjen povečevanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter modernizaciji izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, kar je 40 % več kot doslej. EU je s tem pokazala svojo zavezo podpori temu področju.

Erasmus+ bo omogočil več kot 4 milijonom Evropejcev, da študirajo, se usposabljajo in pridobivajo delovne izkušnje ali opravljajo prostovoljno delo v tujini.

Erasmus+ bo s transnacionalnimi partnerstvi med ustanovami in organizacijami na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih spodbujal medsebojno sodelovanje in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih, da bi tako premostili pomanjkanje usposobljenih kadrov v Evropi.

Podpiral bo tudi nacionalna prizadevanja za modernizacijo sistemov izobraževanja, usposabljanja in drugih ukrepov za mlade. Na področju športa bo financiral konkretne projekte za reševanje čezmejnih izzivov, denimo boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem, dopingu, nasilju in rasizmu.

Erasmus+ združuje sedem obstoječih programov EU na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih; prvič bo tudi podprl področje športa. Erasmus+ je integrirani program, ki ponuja številne možnosti sodelovanja na področjih izobraževanja , usposabljanja , mladih in športa . Dostop do sredstev programa je lažji kot pri predhodnih programih, saj so pravila poenostavljena.

Več informacij na TEJ POVEZAVI.