Leto 2015 - Evropsko leto razvoja

09.01.2015 - 01.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucije Evropske unije so odločile, da bo leto 2015 evropsko leto za razvoj. Potekalo bo pod geslom Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost s tremi glavnimi cilji. Prvi cilj bo obveščati državljane o razvojnem sodelovanju EU in držav članic ter poudariti rezultate, ki jih je Unija skupaj z državami članicami dosegla kot svetovni akter in jih bo v skladu z nedavnimi razpravami o splošnem okviru za obdobje po letu 2015 dosegala tudi v prihodnje. Prav tako bo leto namenjeno spodbujanju neposrednega sodelovanja, kritičnega razmišljanja in dejavnega interesa državljanov Unije in zainteresiranih strani pri razvojnem sodelovanju, tudi z oblikovanjem politik in njihovim izvajanjem. Tretji cilj je ozaveščati o koristih razvojnega sodelovanja Unije ne le za prejemnike razvojne pomoči Unije, ampak tudi za njene državljane, in doseči širše razumevanje skladnosti politik za razvoj ter med državljani v Evropi in v državah v razvoju spodbujati občutek skupne odgovornosti, solidarnosti in priložnosti v spreminjajočem se in vse bolj soodvisnem svetu.