Projekt: Mladi v skupnosti brez ovir

21.03.2014 - 10.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V projektu sodelujejo predstavniki mladih, občinskih uprav in občinski svetniki. Prvi modul, ki je potekal v Crikvenici, je nosil naslov »Proračun za mlade«. Namen delavnic je bil mladim posredovati informacije kako nastaja proračun, nabor predlogov in idej kako izdelati in prikazati podatke zajete v proračunu na način, da bi bil za mlade razumljiv in zanimiv. Simuliran je bil tudi  postopek priprave mladinskih projektov, ki bi dobili svoje mesto v proračunu.

V teh dneh v Ajdovščini poteka 2. modul  »Predstavljanje interesov mladih ter priprava kampanje«. V delavnicah bodo mladi predstavili kateri so najbolj pereči problemi v njihovih sredinah ter se naučili kako predstaviti problem in rešitve širši skupnost.