Mladi v skupnosti brez meja

15.07.2013 - 30.06.2014

 

 

 

 

 

 

Bistveni cilj projekta je vključevanje mladih v javno življenje skupnosti, še posebej v procese političnega odločanja. Avtorji projekta želijo doseči, da se bo glas mladih slišal tudi v občinskih svetih, da bodo soodločali o svoji ter o prihodnosti skupnosti.

 

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina išče mlade člane ekipe Občine Ajdovščina, v kateri bodo tudi občinski svetniki in predstavnik uprave. Mladi (srednješolci in študentje) bodo skozi leto dni trajanja projekta pridobili znanja in veščine, ki so potrebni za delo v skupnosti. Delo bo potekalo skozi interaktivne delavnice, razdeljene na štiri module. Uvodoma se bodo seznanili z delovanjem lokalne demokracije in javne uprave ter izdelali proračun za mlade. Nato se bodo učili komuniciranja – najprej zagovarjanja lastnih interesov, nato komuniciranja navzven, z mediji, političnimi predstavniki, sledi organizacija dogodka, nato pa še predstavitev problema lokalnemu vodstvu in širše.

Za dodatne informacije se obrnite na MC Hiša mladih, pišite e-mail oz. pokličite na (05) 368 93 83.