Odpotuj v Združene države Amerike

04.01.2012 - 13.01.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZA MLADE VODITELJE IZ SREDNJE EVROPE

Ekvilib Inštitut že drugo leto zapored organizira izvedbo programa za mlade voditelje iz Srednje EvropePrijavni rok je 13. januar 2012.

Program financira Urad za izobraževalne in kulturne zadeve Zunanjega ministrstva Združenih držav Amerike.

Meridian International Center v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom vabi deset mladih med 16. in 18. letom starosti ter dva odrasla spremljevalca med 25. in 40. letom starosti k prijavi na Program za mlade voditelje iz Srednje Evrope, katerega namen je spodbujanje vzajemnega razumevanja med srednješolci in odraslimi voditelji iz Slovenije, Srbije, Slovaške, Madžarske in ZDA, ter pridobivanje voditeljskih spretnosti za podporo in za razvoj svoje skupnosti. V okviru programa bodo tako mladi iz držav Centralne Evrope julija odpotovali na 3-tedenski obisk ZDA ter v avgustu še na 4-dnevni alumni seminar v Beograd, v okviru katerih bodo pridobivali spretnosti, kot so veščine vodenja, priprava projektov za podporo v svoji skupnosti, upravljanje z raznolikostjo, ter spoznavali ameriško družbo, kulturo in zgodovino.

Programa se bo udeležilo skupno 64 oseb, in sicer 10 srednješolcev (starost 16-18 let) in 2 odrasla voditelja iz vsake sodelujoče države (Srbija, Slovenija, Madžarska in Slovaška) ter 16 mladih in odraslih udeležencev iz Združenih držav Amerike. Udeleženci se bodo lahko odločili za eno od treh področij, v okviru katerega bodo izpopolnjevali svoje znanje, in sicer: programi za prikrajšano mladino (pripadniki manjšin in osebe z nizkim družbeno-ekonomskim statusom), varovanje okolja in zagovorništvo ter mednarodni boj proti lakoti. Program predstavlja dvostransko izmenjavo med Srednjo Evropo in ZDA. Udeleženci iz Srednje Evrope bodo v ZDA odpotovali julija 2012, avgusta 2012 pa se bodo vsi udeleženci srečali na alumni seminarju v Beogradu.

Kdo se lahko prijavi? 

Srednješolci/ke:

·         srednješolci, ki bodo v času izmenjave stari od 16 do 18 let (datum rojstva: 1. julij 1994-1. julij 1996);

·         srednješolci, ki bodo srednjo šolo zaključili leta 2013 ali kasneje ali pa eno leto po zaključku programa;

·         kandidati, ki predložijo dovoljenje enega od staršev ali skrbnika, da se lahko udeležijo 4-tedenskega programa z začetkom julija 2012;

·         kandidati, ki imajo državljanstvo in stalno prebivališče v državi, v kateri se za program prijavljajo (Srbija, Slovenija, Slovaška ali Madžarska; kandidati z dvojnim državljanstvom ZDA niso upravičeni za sodelovanje v programu);

·         kandidati z dobrim znanjem angleščine;

·         kandidati, ki bodo oddali popolno prijavo, vključno s fotografijo in priporočili. 

Odrasel spremljevalec/ka:

·         starost med 25 in 40 let;

·         izkazane dobre voditeljske sposobnosti in možnost, da deluje kot mentor mladim in jih spremlja ter nadzoruje;

·         trenutno zaposlen kot učitelj ali voditelj v svoji skupnosti;

·         izkazan interes za podporo mladim, da postanejo aktivni in odgovorni člani družbe;

·         izkazane sposobnosti za sodelovanje z ljudmi raznolikih kultur in ozadij;

·         izraženo zanimanje za razvoj lastnih projektov v skupnosti ali razširitev že obstoječega projekta;

·         z dolgoročnimi cilji, da bi ostal/a na učiteljskem položaju ali ostalih položajih z vplivom na mlade ljudi;

·         izkušnje s spremljanjem mladih, starih med 16 in 18 let;

·         kandidati, ki imajo državljanstvo in stalno prebivališče v državi, v kateri se prijavljajo na program (Srbija, Slovenija, Slovaška ali Madžarska; kandidati z dvojnim državljanstvom ZDA niso upravičeni za sodelovanje v programu);

·         kandidati z dobrim znanjem angleščine;

·         kandidati, ki bodo oddali popolno prijavo, vključno s fotografijo in priporočili.

Prijavnica in priporočilno pismo morata biti izpolnjena v angleškem jeziku.

več info; www.ekvilib.org

Zainteresirani posamezniki lahko vsa morebitna vprašanja v zvezi s programom organizatorjem zastavijo v spletni klepetalnici, povezavo najdete tukaj.  Geslo za vstop v klepetalnico je: YLPCE2012.

ROK ZA PRIJAVO: 13. januar 2012

Prijave pošljite na elektronski naslov partnerske organizacije Ekvilib Inštituta:

** V kolikor prijave ne morete skenirati in je poslati po elektronski pošti, jo lahko pošljete tudi na poštni naslov:

Ekvilib Inštitut

Medvedova 28

1000 Ljubljana