MLADINSKE DELAVNICE

06.10.2014 - 24.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivni projekt »Mladinske delavnice« je namenjen najstniški populaciji osnovnošolske starosti, oz. pubertetniški populaciji zgodnjega adolescentskega  obdobja – učencem 8. in 9. razredov OŠ. To je preventivni projekt, ki sodi v selektivno preventivo. Namenjen je populaciji mladih, ki se nahajajo v zelo rizični fazi razvoja, oz. ki so zaradi delovanja številčnih notranjih in zunanjih dejavnikov izpostavljeni riziku za nastanek psihosocialnih težav in motenj. V projekt se vključujejo tudi najstniki, pri katerih so tudi individualno prepoznane razvojne težave odraščanja (na podlagi predloga svetovalne službe OŠ).

Namen in cilji projekta so: krepitev in vzpodbujanje razvoja psihosocialne kompetentnosti uporabnikov, pridobivanje ustreznih kognitivnih, emocionalnih in vedenjskih veščin (socialne veščine) ter adekvatnih strategij obvladovanja psihosocialnih življenjskih izzivov, težav in kriz (coping strategy), ter spodbujanje in krepitev razvoja osebnostne identitete uporabnikov. 

Mladinski center Hiša mladih izvaja projekt Mladinske delavnice na OŠ Draga Bajca v Vipavi in OŠ Šturje Ajdovščina enkrat tedensko. V letošnjem letu bi želeli oblikovati skupino mladih, ki bi se udeleževala projekta, tudi na samem Mladinskem centru v Palah.

S projektom imamo namen preprečevati, za razvoj in zdravje rizičnih in škodljivih vedenj mladih, zlasti preprečevati razvoj odvisnosti od psihoaktivnih substanc (alkohol, droge, tobak), kot tudi antisocialno in asocialno vedenje mladih.