NAJ PROSTOVOLJEC & NAJ PROSTOVOLJNI PROJEKT

30.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinski svet Ajdovščina objavlja RAZPIS na katerem bomo izbrali Naj mlade prostovoljke / Naj mlade prostovoljce v občini Ajdovščina v sezoni 2010/11, ki bodo po mnenju komisije najbolj ustrezali temu laskavemu nazivu!

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naj naslov v dveh starostnih kategorijah in sicer: do vključno 18. leta ter od 19. do 29. leta. V vsaki kategoriji bomo izbrali Naj mlado prostovoljko in Naj mladega prostovoljca.

Izbirali bomo tudi Naj mladinske prostovoljske projekte v občini Ajdovščina v sezoni 2010/2011 in sicer z namenom promocije organiziranega prostovoljnega dela.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

1. NAJ MLADA PROSTOVOLJKA – NAJ MLADI PROSTOVOLJEC SEZONE 2010/11
• Predlagatelj: lahko je posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija;
• Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oz. ne zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis;
• Prostovoljec/ka mora biti z udeležbo seznanjen in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja;

• Prostovoljec/ka je moral/a prostovoljno delovati v sezoni 2010/11 (kadarkoli med 1.9.2010 in 31.8.2011);

• Prostovoljec/ka  mora imeti stalno prebivališče v občini Ajdovščina. Izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/a na območju občine Ajdovščina.

2. NAJ MLADINSKI PROSTOVOLJSKI PROJEKT v sezoni 2010/2011
• Predlagatelj: lahko je posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija;

• Prijavijo se lahko projekti, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti izvedbe projekta (ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom).

• Izvajalci in pripravljalci projekta morajo biti mladi do 29 let (pomočniki in mentorji so lahko starejši).

• Čas izvedbe: projekt se je moral zaključiti v sezoni 2010/11 (med 1.9.2010 in 31.8.2011), četudi se je začel prej;

• Kraj izvedbe: občina Ajdovščina.

Organizacija - prijavitelj mora izpolniti prijavni obrazec – prijavnico in ga podpisanega poslati na naslov Mladinskega sveta Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 61 A, 5270 Ajdovščina, skupaj z morebitnimi prilogami. O izbiri naj prostovoljk in prostovoljcev ter naj projekta bo odločala strokovna komisija. Komisija bo odločila na podlagi pravilno prispelih prijav. Odločitev komisije je dokončna. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili predvsem prostovoljčevi dosežki, odgovornosti, ki jih izpolnjuje znotraj organizacije, trajanje dela v organizaciji ipd. Strokovna komisija pa bo na podlagi svoje strokovne avtoritete o teži vsake prijave odločala posebej, ne le z birokratsko določenimi kriteriji ampak s kriteriji prilagojenimi individualno vsaki prijavi.
Podelitev priznanj in nagrad najboljšim bo predvidoma v mesecu decembru ali v začetku leta 2012. Podelitev priznanj in nagrad bo predvidoma potekala v obliki sprejema NAJ mladih prostovoljcev in prostovoljk ter akterjev NAJ mladinskih prostovoljnih projektov pri županu Občine Ajdovščina ali pa na eni od večjih prireditev v Občini Ajdovščina, ki se bo odvila v tem času. V kolikor bo obstajal interes bomo priredili tudi prireditev, na kateri si bo mogoče ogledati mladinske projekte, ki so bili izpeljani v lanskem letu, ter se pogovoriti in izmenjati izkušnje z drugimi prostovoljci. Na prireditev bodo povabljeni vsi prijavljeni prostovoljci in njihovi mentorji ter v razpisu sodelujoče organizacije ali skupine posameznikov. O času in kraju prireditve boste obveščeni naknadno.
Prijava mora biti poslana na Mladinski svet Ajdovščina najkasneje do 30. novembra 2011  in sicer velja slovenski poštni žig s tem datumom in ustrezno oznako na kuverti, ki je predpisana na dnu prijavnega obrazca.

NE POZABITE! Promocija prostovoljnega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji. Vsi prijavljeni bodo vabljeni na zaključno prireditev natečaja, kjer bodo tudi prejeli pohvalo kot vsaj skromen znak priznanja in spoštovanja vrednosti njihovega dela.

Razpis natečaja in prijavnice dobite tudi na internetni strani http://msa.si/

Za dodatne informacije se lahko pozanimate na e-naslov:   ali na GSM: 040 515 347

 

msa_logo.jpg