SIMBIOZ@

17.10.2011 - 21.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbioz@ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt, ki je povezal dve generaciji. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših. V tednu od 17. do 21. oktobra 2011 so mladi prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in babic navdušili za rabo računalnika. Izobraževanja bodo potekala po knjižnicah, šolah in domovih za starejše po vsej Sloveniji. Takšno medgeneracijsko sodelovanje je priložnost, vredna doživetja, izkušnja, vredna spomina.

Izhodišča

Dejstvo je, da večina starejših ne uporablja moderne digitalne tehnologije, brez katere si mladi ne predstavljajo večvsakodnevnega življenja in zato smo se odločili, da bomo združili potenciale obeh generacij. Evropska komisija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. V tem duhu smo se odločili, da prepletemo dve evropski leti in s tem naslovimo dve družbeno pomembni tematiki, kamor smo vključili tudi problematiko računalniške nepismenosti starejše populacije.

Cilji projekta

Simbioz@ e-pismena Slovenija je največji prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V tednu med 17. in 21. oktobrom bodo mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta. S tem želimo prispevati k višji ravni računalniške pismenosti med starejšimi v Sloveniji, saj po podatkih SURSa kar 90 odstotkov prebivalcev, starejših od 65 let, še nikoli ni uporabilo računalnika oziroma interneta, kar je precej nad povprečjem EU.

Med podporniki projekta je tudi Mladinski center Hiša Mladih,  saj v Simbiozi vidimo velik potencial, ki se bo v tednu opismenjevanja izrazil z medgeneracijskim sodelovanjem, računalniškim opismenjevanjem in prostovoljstvom. Upamo, da se bodo naši člani projektu pridružili v čim večjem številu in s tem pokazali čut in solidarnost do starejših, hkrati pa pridobili novo dragoceno izkušnjo, s katero se bodo postavili v vlogo učiteljev. Verjamemo, da kot dnevni uporabniki interneta in predstavniki generacije Y s poučevanjem osnov računalništva ne boste imeli nikakršnih težav, poleg tega pa je izkušnja na projektu lahko dobra referenca za vašo prihodnost. Prijave prostovoljcev potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, kjer dobite tudi vse dodatne informacije! Poleg poziva k prostovoljstvu pa vas seveda vabimo tudi k širjenju novice o projektu med svojimi prijatelji, znanci in družino.

 

simbioza_logo.jpg