ZEITGEIST TRILOGIJA

22.10.2011 - 27.11.2011 / 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo Duh časa (Zeitgeist Slovenija) je organizacija, ki se zavzema za postopen prehod s trenutne ekonomije, na gospodarstvo, osnovano na virih. Zavzemajo se za enakost in enakopravnost vseh ljudi, za osveščanje tako o osebnih, družbenih in tehnoloških, pa tudi o duhovnih evolucijskih procesih, ki smo jim priča. Cilj je popolna preobrazba družbenega sistema in to v skladu s trenutno stopnjo razvoja znanosti in tehnologije. Pričenjajo z novim socialnim pristopom, nadgrajenim z znanjem celotnega človeštva. Njihova naloga je doseči družbeni sistem, ki bi temeljil na znanju, napredku, skrbi za ljudi in okolje ter bi deloval brez denarja in politike. Načrti za tak sistem že obstajajo, potrebno jih je le spraviti v prakso.

Temeljni cilji in naloge organizacije Zeitgeist - Duh časa so:

  • ohranjanje svetovnih virov in razglasitev le-teh za skupno dediščino vseh ljudi,
  • izobraževanje javnosti o trajnostnem razvoju,
  • javno osveščanje o čisti in okolju prijazni energiji,
  • izvajanje energetskih rešitev osnovanih na obnovljivih virih,
  • ohranjanje in obnova naravnega okolja,
  • odprava umetno postavljenih meja med narodi,
  • postopen prehod iz monetarnega (denarnega) sistema v gospodarstvo, osnovano na virih.

 

VABLJENI V MC HIŠA MLADIH, NA FILMSKE VEČERE POSVEČENE ZGORAJ OMENJENEMU GIBANJU.


- 22.oktober - Zeitgeist: Addendum

- 5. november - Zeitgeist: Moving forward (1. in 2.) - 17h

- 12. november - Zeitgeist: Moving forward (3. in 4.) - 17h

- 26. november - Future by design - 17h

 FHM_LQ_002.png

KA___LOGO.jpg