Predstavitev

SMO PROSTI IN SMO NA VOLJO !!!

prostovoljci

 

OPIS PROGRAMA, ki poteka na MC - ju:

prostovoljstvo 1Program "prostovoljno delo z mladimi" je preventivni program na področju dela z mladimi, ki ga izvaja MC skupaj z Centrom za socialno delo Ajdovščina. Obsega delo mentoric s prostovoljci, ki naprej širijo svoje znanje, vrednote, dobro voljo, izkušnje in še marsikaj drugim uporabnikom našega programa.
Program poteka v občinah Ajdovščina in Vipava.

 

 

 

UPORABNIKI SO:

 • otroci, ki potrebujejo učno pomoč,
 • otroci in mladi, ki potrebujejo nekoga za druženje,
 • starejši v Domu starejših občanov,
 • starejši, ki potrebujejo pomoč na domu in družbo,
 • varovanci iz Zavoda za usposabljanje invalidne mladine v Vipavi,
 • otroci in mladi, ki prihajajo v Center mladinskih dejavnosti.


ČAS IZVAJANJA PROGRAMA:

Program poteka celo leto, skupina prostovoljk in prostovoljcev pa je vezana na šolsko leto. Vsako leto se v septembru oblikuje nova skupina. Med poletnimi počitnicami pa se prostovoljke in prostovoljci vključujejo v dejavnosti MC - ja, predvsem pomagajo in sodelujejo na poletnemu taboru za mlade.

CILJI PROGRAMA:

Mentorice se trudimo, da čimbolj zadovoljimo potrebe naših prostovoljk in prostovoljcev, poleg tega pa jim želimo posredovati tudi določena znanja, veščine, ki naj bi jih mladi uporabljali v vsakdanjem življenju ter pri delu z uporabniki.
Naši cilji so:

 • privzdiganje etičnih načel in socialnih vrednot mladih,
 • zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladih,
 • skrb za dobrobit mladih, ki imajo težave v socialni integraciji,
 • pridobivanje znan o soljudeh,
 • spodbujanje strpnosti do različnih ljudi, potreb in kultur,
 • promocija prostovoljnega dela


PROSTOVOLJNO DELO V MC - ju:

prostovoljstvo 2Kot prostovoljka ali prostovoljec se v MC PROGRAM PROSTOVOLJNEGA DELA lahko vključi vsak, ki želi del svojega prostega časa nameniti delu z mladimi. Našim uporabnikopm lahko nudite učno pomoč in inštrukcije, organizirate in izvajate razne dejavnosti (ustvarjalne delavnice, športne dejavnosti ipd.), sodelujete na poletnem mladinskem taboru, izvajate razne tečaje, pomagate pri urejanju prostorov in še veliko več.

Kot prostovoljec/ka se lahko v šolskem letu 2010-11 vključiš v program MLADINSKIH DELAVNIC, ki ga začenjamo v okviru Društva za preventivno delo. Zainteresiranim prostovoljcem bomo omogočili ustrezno izobraževanje in pridobitev statusa inštruktorja mladinskih delavnic.

Prostovoljke in prostovoljci ste vedno dobrodošli!
Več o programu mladinskih delavnic pa si lahko preberete na:
www.drustvo-dpd.si/programi/mladinske-delavnice

 

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

7 - 0 =