»Imej se zdravo«

Program Imej se zdravo temelji na principu krepitve duševnega zdravja in sodelovanju z različnimi ciljnimi skupinami, z večjim poudarkom na neposrednem delu z osnovnošolci in srednješolci. V daljnoročnih ciljih, skozi različne aktivnosti zasledujemo možnosti za doseganje zavedanja in preusmerjanja nezdravih načinov življenja med otroki in mladostniki. S programom prispevamo k zmanjševanju neenakosti v zdravju, tako z mreženjem in povezovanjem v obdobju njihovega otroštva in mladostništva vplivamo tudi na socialno – ekonomske dejavnike.

V programu:

  • izvajamo preventivne delavnice,
  • koordiniramo aktivnosti v vzgojno – izobraževalnih zavodih,
  • sooblikujemo posvete in izobraževanja za vse aktivne, ki neposredno sodelujejo z otroki in mladimi,
  • oblikujemo in spreminjamo vsebine glede na pobude in izzive med otroki in mladimi in v zunanjem okolju,
  • ustvarjamo možnosti aktivne participacije otrok in mladih v programu.

Širina aktivnosti v programu:

  • sodelovanje na šolskih in obšolskih aktivnostih,
  • ozaveščanje o preventivnih dejavnostih na posebnih dogodkih v lokalni skupnosti,
  • ozaveščanje o preventivnem delu v lokalnih medijih,
  • izvajanje aktivnosti za spodbujanje zdravega načina preživljanja prostega časa izven šole,
  • mladinski tabor »IMEJ SE ZDRAVO«

Sodelavci v programu:

Pomen in obogatitev enotnega nastopa vidimo  v skupnih pristopih različnih centrov, ki z svojimi vsebinami zagotavljajo in vzpostavljajo ustrezno podporno okolje za zagotavljanje enakih možnosti vsem ciljnim skupinam, ter kakovostno obravnavo na področju duševnega zdravja.

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

9 - 3 =