MSA - Mladinski svet Ajdovščina

Mladinski svet Ajdovščina je na ravni občine Ajdovščina organizirana asociacija prostovoljnih mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih ali političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Ajdovščina temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije - članice MSA.

Mladinski svet Ajdovščina si prizadeva za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za vzpodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti.

Namen MSA je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.

  Posebno želimo, da smo mladi bolj:

 • avtonomni,  sposobni odločati in upravljati svoje življenje,
 • solidarni, dejavni pri skrbi zase in za druge,
 • odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev in
 • angažirani, da živimo v skladu s svojimi načeli in vrednotami,
 • kot posamezniki in kot člani družbe. • Cilji MSA:


 • usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic;
 • spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost za  medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;
 • biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Ajdovščini in širšem okolju;
 • spodbujati razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
 • spodbujati in razvijati sodelovanje asociacije in njenih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
 • aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju,
 • vzpodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih,
 • podpirati izvajanje dejavnosti članic MSA v mladinskih centrih;
 • izvajanja dejavnosti s področja izobraževanja, socialne politike otrok in mladine, prostočasnih dejavnosti, kulture, informiranja, mednarodnega sodelovanja in raziskovanja;
 • prizadevati se za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine Ajdovščina in
 • izenačiti pogoje v katerih zori mladina na vsem območju Občine Ajdovščina.

več na ; WWW.MSA.SI


 

 

Email

Prijavi se na
e-obvestila

Izpolni podatke v spodnjem obrazcu!

Sklop*:

9 + 5 =